Pangantusion Taringot Tu Pantang Ni Abit ..

Posted on

Di dok Amanta I do tu hita ganup marhite Pustaha Poda Hamalimon “ Unang adong be Pangalahonta mainondur , manirpang so mangulahon saluhut nasa Aturan di pudian ni Amanta Patuan Raja Malim, jala unang adong be mangarambang di jolo-Na. Martua do na ringkot roha managihon Hata ni Debata , Alai martuaan do na umpeopsa”(Pustaha Poda […]